Grupa: 08
Wymiar 1:    

Podajemy tylko ceny detaliczne brutto

 GR NAZWA                      SYMBOL        JM    STAN MAG  CENA BRUTTO
 08 004.00x008,10x3/4  Uszczelka UNZ Pneumat PU  K64-004 PU      szt.     0,00     3,00
 08 004.00x008,20x3/4  Uszczelka UNZ Pneumat.NBR K52-004       szt.     0,00     3,00
 08 006.00x011.20x4/5  Uszczelka UNZ Pneumat NBR K52-006       szt.     0,00     3,00
 08 006.00x011.20x4/5  Uszczelka UNZ Pneumat PU  K52-006.       szt.     0,00     8,00
 08 008.00x014.20x3.6/5 Uszczelka UNZ Pneumat PU  K52-008.       szt.     0,00     5,00
 08 008.00x014.20x4/5  Uszczelka UNZ Pneumat NBR K52-008..      szt.     0,00     5,00
 08 010.00x014.00x3.4/3.7  Uszcz. UNZ PU     K52-010/1      szt.     26,00     5,00
 08 010.00x016.00x4/5,5 Uszczelka UNZ PU     K27-010       szt.     0,00     3,00
 08 010.00x016.10x5.4/6 Uszczelka UNZ Pneumat PU  K64-10 PU      szt.     0,00     5,00
 08 010.00x016.20x4/6   Uszczelka UNZ 82A     W10653        szt.     0,00     3,00
 08 010.00x016.2x4.5/5,5 Uszczelka UNZ Pneumat PU  K52-010 PU      szt.     96,00     4,00
 08 010.00x016.2x4.5/5,5 Uszczelka UNZPneumat NBR  K52-010       szt.     93,00     5,00
 08 010.00x018.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-010       szt.     5,00     3,00
 08 012.00x016.50x3.6/4  Uszczelka UNZ Pneumat NBR K52-012.       szt.    139,00     3,00
 08 012.00x016.50x3.6/4  Uszczelka UNZ Pneumat PU K52-012       szt.     0,00     5,00
 08 012.00x018.00x3.6/4.8 Uszczelka UNZ NBR    K27-012       szt.     0,00     3,00
 08 012.00x018.00x5/7    Uszczelka UNZ 80NBR   J242445       szt.     0,00     4,06
 08 012.00x018.10x 3.8/6.2 Uszcz. pneumat PU    NIPSL300       szt.     0,00    25,00
 08 012.00x020.00x4/6/8  Uszczelka UNZ 90A     K10-012       szt.     69,00     5,00
 08 012.00x020.00x6.3   Uszczelka UNZ 80A    G-W12/1       szt.     68,00     3,00
 08 012.00x020.00x9     Uszczelka UNZ 80A    12209        szt.     20,00     3,00
 08 014.00x022.00x4/6/8  Uszczelka UNZ NBR     K10-014       szt.     96,00     5,00
 08 015.00x023.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-015       szt.     35,00     5,00
 08 015.93x023.59x4,8/6  Uszczelka UNZ 80A     K27-015       szt.     0,00     0,00
 08 015.96x023.59x4.77/5.97  Uszczelka UNZ PU   AN319252       szt.     0,00    12,00
 08 016.00x020.50x3.6/4  Uszcz.UNZ Pneumat 92PU  K52-016       szt.    761,00     5,00
 08 016.00x020.50x3.6/4  Uszczelka UNZ Pneumat NBR K52-016.       szt.     0,00     6,00
 08 016.00x022.00x3.5/5.5 Uszczelka UNZ 80A     K27-016 / AN315272  szt.     15,00     5,00
 08 016.00x024.00x4.3/6  Uszczelka UNZ 80A     K27-016/1      szt.     0,00     3,00
 08 016.00x024.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-016       szt.    751,00     5,00
 08 016.00x026.00x5/6.4  Uszczelka UNZ 88A     SM16265       szt.     0,00     5,00
 08 016x23x3.6/4       Uszczelka UNZ Pn. NBR K52-016/1      szt.     0,00     6,00
 08 018.00x024.00x4/7   Uszczelka UNZ PU     DS022-U0180-0240-04 szt.     0,00     0,00
 08 018.00x026.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 88NBR   K10-018       szt.    1598,00     3,00
 08 018x24x3,5/4,8      Uszczelka UNZ 80A   K27-018/2      szt.     0,00     0,00
 08 020.00x025.00x4/4.6 Uszczelka UNZ Pneumat PU  K52-020 PU      szt.     51,00     5,00
 08 020.00x026.00x4/4.6  Uszczelka UNZ Pneumat PU K52-020 PU0     szt.     0,00     6,00
 08 020.00x026.00x5/7   Uszczelka UNZ NBR    N5958        szt.     0,00     0,00
 08 020.00x028.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-020       szt.     94,00     5,00
 08 020.00x028.00x5/7   Uszczelka UNZ 80A    K27-020       szt.     0,00     6,00
 08 020.00x028.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-020 PU      szt.     60,00     5,00
 08 022.00x028.00x3.6/5  Uszczelka UNZ PU     K27-022 PU      szt.     15,00     5,50
 08 022.00x028.00x5/3.6  Uszczelka UNZ 80A     K27-022.       szt.     0,00     3,00
 08 022.00x030.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-022       szt.     58,00     4,00
 08 022.00x030.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-022/1      szt.     0,00     3,00
 08 022.00x030.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-022/1.      szt.    111,00     8,00
 08 024.00x032.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-024       szt.     23,00     5,00
 08 024.50x035.50x9.6/11 Uszczelka UNZ PU      S0245        szt.     0,00     0,00
 08 025.00x030.00x4/4.6  Uszczelka UNZ Pneumat PU K52-025 PU      szt.    141,00     5,00
 08 025.00x031.00x3.6/4.8 Uszczelka UNZ PU     K27-025/2 PU     szt.     0,00    13,53
 08 025.00x033.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-025       szt.    1786,00     5,00
 08 025.00x033.00x7/5   Uszczelka UNZ 80NBR   K27-025       szt.     3,00     4,00
 08 025.00x033.00x7/5   Uszczelka UNZ 92PU    K27-025 PU      szt.    805,00     5,00
 08 025.00x036.00x10.5  Uszczelka UNZ 88A     SM253610       szt.     0,00     0,00
 08 025.00x038.00x7     Uszczelka UNZ 77A STAR SM0143        szt.    219,00     6,00
 08 025.46x034.72x5.1/6.7 Uszczelka UNZ 80NBR    K27-025/1      szt.     0,00     5,00
 08 026.00x034.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-026       szt.     94,00     5,00
 08 028.00x036.00x4.5/6  Uszczelka UNZ  PU    K103-028 PU     szt.     1,00     6,00
 08 028.00x036.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-028       szt.     0,00    10,00
 08 028.00x036.00x5.8/4.5 Uszczelka UNZ 80A     K27-028/1      szt.     0,00     4,00
 08 028.00x036.00x5/7   Uszczelka UNZ NBR    K27-028-5216     szt.     4,00     5,00
 08 028.00x036.00x5/7   Uszczelka UNZ NBR    UN-K27-028      szt.    1108,00     5,00
 08 028.00x036.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-AN94792     szt.     0,00    10,00
 08 030.00x035.50x4.5/4.6 Uszczelka UNZ Pneumat PU K52-030       szt.     33,00     6,00
 08 030.00x038.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 90NBR   K10-030       szt.     13,00     5,00
 08 030.00x038.00x7/5   Uszczelka UNZ 80NBR*   K27-030 NBR     szt.     19,00     4,00
 08 030.00x038.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-030PU      szt.     0,00     5,00
 08 032.00x040.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-032       szt.     82,00     7,00
 08 032.00x040.00x6/8   Uszczelka UNZ1 90NBR   K10-032       szt.    160,00     5,00
 08 034.40x048.00x7.3/9  Uszczelka UNZ PU     S034         szt.     0,00    10,00
 08 034.92x044.45x5.1/6.7 Uszczelka UNZ 80A     K27-034       szt.     0,00     5,00
 08 035.00x043.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 90NBR   K10-035       szt.     75,00     5,00
 08 035.00x043.00x7/5   Uszczelka UNZ NBR    K27-035       szt.     52,00     5,00
 08 036.00x044.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 88NBR   K10-036       szt.    915,00     5,00
 08 036.00x044.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-036       szt.     65,00     7,00
 08 037.00x045.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-037       szt.     0,00     5,00
 08 038.00x046.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-038       szt.     42,00     5,00
 08 038.00x048.00x4/5.8  Uszczelka UNZ 80A     K27-038       szt.     0,00     5,00
 08 039.00x054.50x7/8   Uszczelka UNZ PU     SM39         szt.     0,00     6,00
 08 039.30x053.00x7.5/9  Uszczelka UNZ PU     SM039        szt.     0,00     6,00
 08 040.00x047.00x5/6   Uszczelka UNZ PU     A1140        szt.     0,00     0,00
 08 040.00x048.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 90A    K10-040       szt.     0,00     5,00
 08 040.00x048.00x5/7   Uszczelka UNZ 88NBR   K27-040 NBR     szt.    722,00     5,00
 08 040.00x048/45x20    Uszczelka UNZ 75A    SM40         szt.    129,00    10,00
 08 042.00x050.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-042       szt.     0,00     5,00
 08 042.00x052.00x7/5   Uszczelka UNZ NBR    PRO         szt.     0,00     0,00
 08 044.51x053.77x5,1/6,7 Uszczelka UNZ 80A     K27-044       szt.     0,00     0,00
 08 044.51x053.77x5,1/6,7 Uszczelka UNZ PU     K27-044,       szt.     0,00     6,00
 08 045.00x053.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-045       szt.     41,00     7,00
 08 045.00x053.00x5/6.5  Uszczelka UNZ PU     AN315305       szt.     0,00    15,00
 08 045.00x055.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-045 PU      szt.     7,00    10,00
 08 045.50x082.00x11    Uszczelka UNZ 80A    SM82         szt.     0,00     0,00
 08 046.00x054.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-046       szt.     0,00     6,00
 08 048.00x056.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-048       szt.     0,00    20,00
 08 050.00x058.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-050       szt.     0,00     6,00
 08 050.00x058.00x5,8/4.5 Uszczelka UNZ 80A     K27-050/3      szt.     0,00     6,00
 08 050.00x058.00x5,8/4.5 Uszczelka UNZ PU     K27-050/3.      szt.     0,00     6,00
 08 050.00x058.00x5/7   Uszczelka UNZ 80A    K27-050/2 NBR    szt.     0,00     8,00
 08 050.00x058.00x5/7   Uszczelka UNZ 90PU    K27-050/2 PU     szt.    796,00     8,00
 08 050.00x060.00x7/5   Uszczelka UNZ 90A    K27-050NBR      szt.     0,00     6,00
 08 050.00x060.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-050       szt.     0,00     2,00
 08 050.86x060,12x5,1/6.7 Uszczelka UNZ 80A     K27-050/4      szt.     0,00     7,00
 08 050.86x060,12x5,1/6.7 Uszczelka UNZ PU     K27-050/4.      szt.     0,00     6,00
 08 052.00x060.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-052       szt.     0,00     6,00
 08 055.00x063.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-055       szt.    109,00     5,00
 08 055.00x063.60x5/7   Uszczelka UNZ PU     40357        szt.     0,00     7,00
 08 055.00x065.00x5/7   Uszczelka UNZ 80A    K27-055 NBR     szt.     55,00    10,00
 08 055.00x065.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-055       szt.     0,00     7,00
 08 056.00x064.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-056       szt.     0,00     7,00
 08 056.00x064.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-056       szt.     0,00     7,00
 08 056.00x064.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-056.       szt.     0,00    10,00
 08 060.00x068.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-060       szt.     0,00     8,00
 08 060.00x070.00x5/7   Uszczelka UNZ PU     K27-060 PU      szt.     83,00     8,00
 08 060.00x070.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-060.       szt.     0,00     7,00
 08 063.00x071.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 90NBR*   K10-063       szt.     1,00    10,00
 08 063.00x071.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-063.       szt.     0,00     8,00
 08 063.00x071.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-063       szt.     0,00     8,00
 08 063.00x073.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-063/1      szt.     0,00     8,00
 08 063.00x073.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-063/1.      szt.     0,00     8,00
 08 063.57x076,12x6,8/8.7 Uszczelka UNZ 80A     K27-063/2      szt.     0,00     8,00
 08 065.00x073.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-065       szt.     62,00     6,00
 08 065.00x075.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-065.       szt.     0,00     8,00
 08 065.00x075.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-065 PU      szt.     19,00     5,00
 08 068.00x076.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-068       szt.     24,00     5,00
 08 070.00x078.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 NBR    K10-070       szt.     38,00     8,00
 08 070.00x080.00x7/5   Uszczelka UNZ 80A    K27-070.       szt.     0,00     5,00
 08 070.00x080.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-070       szt.     59,00     5,00
 08 075.00x083.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-075       szt.     0,00     0,00
 08 075.00x085.00x7/5   Uszczelka UNZ PU     K27-075/1 PU     szt.     26,00     5,00
 08 075.00x087.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-075       szt.     0,00     9,00
 08 075.00x087.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-075(1)      szt.     0,00     9,00
 08 076.20x088.90x8,7/6.8 Uszczelka UNZ 80A     K27-076       szt.     0,00     9,00
 08 080.00x088.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-080       szt.     0,00     0,00
 08 080.00x090.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-080/1 PU     szt.     22,00    10,00
 08 080.00x092.00x12/7  Uszczelka UNZ NBR     K27-080       szt.     13,00    10,00
 08 080.00x092.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-080.       szt.     0,00    10,00
 08 085.00x093.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-085       szt.     0,00     0,00
 08 085.00x097.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-085.       szt.     0,00    10,00
 08 085.00x097.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-085       szt.     0,00    10,00
 08 088.97x101.52x6.7/8.6 Uszczelka UNZ 80NBR    AN315284       szt.     0,00    20,00
 08 090.00x098.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-090       szt.     0,00     0,00
 08 090.00x100.00x8/6   Uszczelka UNZ 80A     K27-090,       szt.     0,00    10,00
 08 090.00x100.00x8/6   Uszczelka UNZ PU     K27-090/1      szt.     0,00     0,00
 08 090.00x102.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-090.       szt.     0,00    11,00
 08 090.00x102.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-090       szt.     0,00    10,00
 08 095.00x103.00x4/6/8  Uszczelka UNZ1 80A    K10-095       szt.     0,00     0,00
 08 095.00x107.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-095,       szt.     0,00    11,00
 08 095.00x107.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-095       szt.     0,00    10,00
 08 100.00x108.00x6/8  Uszczelka UNZ1 90NBR    K10-100       szt.     0,00    13,00
 08 100.00x110.00x6/8  Uszczelka UNZ PU      K10-100-PU      szt.     0,00    13,00
 08 101.67x114.22x8,7/6.8 Uszczelka UNZ 80A     K27-101       szt.     0,00    12,00
 08 105.00x117.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-105       szt.     0,00     0,00
 08 110.00x122.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-110       szt.     2,00    15,00
 08 113.00x125.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-113       szt.     0,00     0,00
 08 115.00x127.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-115.       szt.     0,00    13,00
 08 115.00x127.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-115       szt.     0,00    13,00
 08 115.00x127.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-115       szt.     0,00    10,00
 08 120.00x132.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-120       szt.     0,00     0,00
 08 125.00x137.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-125       szt.     0,00     0,00
 08 125.00x138.00x7/9.5  Uszczelka UNZ PU     K27-125/1      szt.     0,00    14,00
 08 125.00x140.00x7,5/9.5 Uszczelka UNZ 80A     K27-125       szt.     0,00    14,00
 08 125.00x140.00x7,5/9.5 Uszczelka UNZ PU     K27-125.       szt.     0,00    14,00
 08 130.00x142.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-130       szt.     38,00    12,00
 08 132.00x145.00x7/9.5  Uszczelka UNZ PU     K27-132       szt.     0,00    12,00
 08 135.00x147.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-135.       szt.     0,00    15,00
 08 135.00x147.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-135       szt.     0,00    15,00
 08 135.00x147.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-135       szt.     0,00    15,00
 08 135.00x150.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-135/1      szt.     0,00    15,00
 08 140.00x152.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-140       szt.     0,00    20,00
 08 142.00x154.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-142       szt.     0,00     0,00
 08 145.00x157.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-145       szt.     0,00     0,00
 08 150.00x162.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-150       szt.     0,00     0,00
 08 155.00x167.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-155.       szt.     0,00    17,00
 08 155.00x167.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-155       szt.     0,00    17,00
 08 155.00x167.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-155       szt.     0,00    15,00
 08 160.00x172.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-160,       szt.     0,00    19,00
 08 160.00x172.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-160       szt.     0,00    18,00
 08 160.00x172.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-160       szt.     0,00     0,00
 08 160.00x175.00x8/11.5  Uszczelka UNZ NBR    AN315287       szt.     0,00    40,00
 08 165.00x177.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-165       szt.     0,00     0,00
 08 170.00x182.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-170       szt.     0,00     0,00
 08 172.00x184.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-172       szt.     0,00     0,00
 08 175.00x187.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-175       szt.     0,00     0,00
 08 180.00x192.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-180       szt.     0,00     0,00
 08 185.00x197.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-185.       szt.     0,00    25,00
 08 185.00x197.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-185       szt.     0,00    21,00
 08 185.00x197.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-185       szt.     0,00    20,00
 08 190.00x202.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-190       szt.     0,00     0,00
 08 192.00x204.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-192       szt.     0,00     0,00
 08 195.00x207.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-195       szt.     0,00    25,00
 08 200.00x212.00x5.5/8.2/11 Uszczelka UNZ1 NBR   K10-200       szt.     23,00    50,00
 08 205.00x220.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-205       szt.     0,00     0,00
 08 210.00x225.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-210       szt.     0,00    70,00
 08 215.00x227.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-215.       szt.     0,00    30,00
 08 215.00x227.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-215       szt.     0,00    25,00
 08 215.00x230.00x6/8/11 Uszczelka UNZ1 80A    K10-215       szt.     0,00    45,00
 08 220.00x235.00x6/9/13 Uszczelka UNZ NBR     K10-220       szt.     0,00    40,00
 08 225.00x240.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-225       szt.     0,00     0,00
 08 230.00x245.00x9.5/13 Uszczelka UNZ NBR     K10-230       szt.     0,00    45,00
 08 235.00x250.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-235       szt.     0,00     0,00
 08 240.00x255.00x12/7  Uszczelka UNZ 80A     K27-240,       szt.     0,00    40,00
 08 240.00x255.00x12/7  Uszczelka UNZ PU     K27-240       szt.     0,00    32,00
 08 240.00x255.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-240       szt.     0,00     0,00
 08 245.00x260.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-245       szt.     0,00     0,00
 08 250.00x265.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-250       szt.     0,00     0,00
 08 258.00x273.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-258       szt.     0,00     0,00
 08 260.00x275.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-260 97534    szt.     0,00    80,00
 08 270.00x285.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-270       szt.     0,00     0,00
 08 270.00x285.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-270(1)      szt.     0,00     0,00
 08 275.00x290.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-275       szt.     0,00     0,00
 08 280.00x295.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-280       szt.     0,00     0,00
 08 280.00x303.00x22/16  Uszczelka UNZ PU     K27-280       szt.     0,00     0,00
 08 280.00x305.00x22/16  Uszczelka UNZ 80A     K27-280.       szt.     0,00    50,00
 08 285.00x300.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-285       szt.     0,00     0,00
 08 290.00x305.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-290       szt.     0,00     0,00
 08 300.00x315.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-300       szt.     0,00     0,00
 08 310.00x325.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-310       szt.     0,00     0,00
 08 320.00x335.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-320       szt.     0,00     0,00
 08 340.00x355.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-340       szt.     0,00     0,00
 08 345.00x360.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-345       szt.     0,00     0,00
 08 350.00x365.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-350       szt.     0,00    135,00
 08 360.00x375.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-360       szt.     0,00     0,00
 08 370.00x385.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-370       szt.     0,00     0,00
 08 400.00x415.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-400       szt.     0,00     0,00
 08 450.00x465.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-450       szt.     0,00     0,00
 08 460.00x475.00x8/9/13 Uszczelka UNZ1 88A    K10-460       szt.     0,00     0,00
 08 580.00x610.00x27    Uszczelka UNZ1 90PU   SM58061027      szt.     0,00     0,00
 08a 010x17x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-010       szt.     79,00     5,00
 08a 012x22x7/9.5     Uszczelka UNZZ-M NBR   K30-012       szt.     31,00     5,00
 08a 012x24x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-012/01      szt.     0,00     6,00
 08a 014x24x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR*   K30-014       szt.     2,00     5,00
 08a 016x26x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-016       szt.     94,00     6,00
 08a 018x26x 6/8.5    Uszczelka UNZZ-M FPM   K30-0186       szt.     0,00    30,00
 08a 018x26x6/8.5     Uszczelka UNZZ-M NBR   K30-018       szt.     92,00     5,00
 08a 018x26x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-019       szt.    100,00     5,00
 08a 019x26x5/7      Uszczelka UNZZ   NBR  V1926        szt.     0,00     6,00
 08a 019x27x4/6      Uszczelka UNZZ   NBR  V1927        szt.     0,00     6,00
 08a 020x28x 6/8      Uszczelka UNZZ-M NBR   POP202868      szt.     0,00    25,00
 08a 020x30x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-020       szt.     63,00     6,00
 08a 025x35x6.8/9.5   Uszczelka UNZZ-M FPM    K3-025F       szt.     0,00    25,00
 08a 025x35x6/8      Uszczelka UNZZ   NBR  V2535        szt.     0,00     8,00
 08a 025x35x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-025       szt.     87,00     5,00
 08a 028x38x5/8      Uszczelka UNZZ   NBR  V2838        szt.     0,00     8,00
 08a 030x40x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-030       szt.     59,00     5,00
 08a 032x42x7/9.5    Uszcz. UNZZ-M NBR NIPSL  CO12006337      szt.     0,00    15,00
 08a 032x42x7/9.5    Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-032       szt.     21,00     6,00
 08a 032x44x5/7      Uszczelka UNZZ 90NBR   V32438        szt.     0,00     0,00
 08a 035x45x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-35        szt.     48,00     8,00
 08a 040x50x8.5/9.5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-040       szt.     26,00     8,00
 08a 045x55x8.5/9.2   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-45        szt.     0,00     7,00
 08a 050x60x8.5/9,5   Uszczelka UNZZ-M NBR    K30-050       szt.    198,00     9,00
 08b 020.00x032.00x9/6   Uszczelka UNZZ PU+St   K12-020       szt.     89,00    15,00
 08b 025.00x032.00x 7    Uszczelka UNZZ PU    AN54430       szt.     0,00    12,00
 08b 025.00x037.00x6/9   Uszczelka UNZZ PU+St   K12-025       szt.     13,00    16,00
 08b 030.00x042.00x9/6   Uszczelka UNZZ PU+St   K12-030 PU      szt.    105,00    16,00
 08b 032.00x044.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+St   K12-032 PU      szt.     94,00    17,00
 08b 035.00x047.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+St   AN125354       szt.    196,00     8,00
 08b 040.00x052.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-040 PU      szt.     20,00    15,00
 08b 045.00x057.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-045 PU      szt.     94,00    15,00
 08b 050.00x062.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+ST   AN125358 K12-050 PU szt.    220,00    15,00
 08b 055.00x069.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-055       szt.     47,00    22,00
 08b 060.00x074.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-060 PU      szt.     47,00    25,00
 08b 065.00x079.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-065       szt.     0,00     0,00
 08b 070.00x084.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-070       szt.     0,00     0,00
 08b 075.00x089.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-075       szt.     0,00    40,00
 08b 080.00x094.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-080       szt.     0,00    30,00
 08b 080.00x095.00x7/10  Uszczelka UNZZ PU+ST   AN318397       szt.     0,00     0,00
 08b 085.00x099.00x8/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-085       szt.     3,00    50,00
 08b 090.00x104.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-090       szt.     0,00    35,00
 08b 095.00x109.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   AN125367       szt.     0,00    100,00
 08b 095.00x109.00x8/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-095       szt.     0,00    30,00
 08b 100.00x114.00x8/11  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-100       szt.     0,00    40,00
 08b 105.00x121.00x9/12.5 Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-105       szt.     0,00     0,00
 08b 110.00x126.00x9/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-110       szt.     0,00     0,00
 08b 120.00x136.00x9/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-120       szt.     0,00     0,00
 08b 125.00x141.00x9/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-125       szt.     1,00    60,00
 08b 130.00x146.00x9/12  Uszczelka UNZZ PU+ST   K12-130       szt.     0,00     0,00
 08b 140.00x160.00x10/14 Uszczelka UNZZ PU+ST    K12-140       szt.     0,00     0,00
 08b 145.00x170.00x12/18 Uszczelka UNZZ NBR+St   A-OO704       szt.     23,00    320,00
 08c 008x14x7    2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-008       szt.     0,00     5,00
 08c 010x16x7    2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-010PU      szt.     0,00     5,00
 08c 012x20x 6   2UN Uszcz.pneumatyki FPM    V12520        szt.     0,00     0,00
 08c 012x20x 6   2UN Uszcz.pneumatyki NBR    AR12520       szt.     0,00     0,00
 08c 012x20x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-012/1      szt.     30,00     9,00
 08c 012x22x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-012 PU      szt.     55,00     7,00
 08c 014x20x11   2UN Uszcz.pneumatyki FPM     J142011       szt.     0,00     0,00
 08c 014x20x11   2UN Uszcz.pneumatyki Sil     J1420111       szt.     0,00     0,00
 08c 016x26x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-016 PU      szt.     90,00     7,00
 08c 018x24.5x12  2UN Uszcz.pneumatyki 80A     SM1824        szt.     0,00     0,00
 08c 018x26x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-018/1 PU     szt.    114,00     5,50
 08c 018x28x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-018       szt.     0,00     5,00
 08c 020x30x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-020 PU      szt.     50,00     8,00
 08c 020x34x10.00 2UN Uszcz.pneumatyki FPM     J552+69       szt.     0,00     0,00
 08c 022x32x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-022       szt.    885,00     8,00
 08c 025x35x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-025 PU      szt.     22,00     8,00
 08c 030x40x11.2  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-030 PU      szt.     83,00    10,00
 08c 032x42x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-032 PU      szt.     23,00    11,00
 08c 038x045x12  2UN Uszczelka NBR        M38         szt.     0,00     0,00
 08c 040x049x19.4 2UN Uszczelka 80A         M40         szt.     15,00    15,00
 08c 040x50x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-040.       szt.     52,00    10,00
 08c 040x50x13   2UN Uszcz.pneumatyki 70A    SM0496        szt.     9,00    10,00
 08c 040x52x12.5  2UN Uszcz.pneumatyki 77A     UN0039        szt.    236,00     6,00
 08c 045x55x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-045       szt.     0,00     7,00
 08c 050x60x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki PU     K51-050 PU      szt.     22,00    15,00
 08c 070x80x18   2UN Uszcz.pneumat,dwustrnna 80A KSM80        szt.     22,00    28,00
 08d 012x22x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-012       szt.     0,00     8,00
 08d 014x24x7    2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-014       szt.     0,00     8,00
 08d 016x26x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-016       szt.     0,00    10,00
 08d 018x28x11   2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-018       szt.     63,00     9,00
 08d 020x30x10.4  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-020       szt.     25,00    10,00
 08d 022x32x11   2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-022       szt.     0,00     8,00
 08d 025x35x11   2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-025       szt.     58,00    15,00
 08d 028x38x11.5  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-028       szt.     0,00     8,00
 08d 030x40x11.5  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-030       szt.     96,00    12,00
 08d 032x42x10.8  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-032       szt.     22,00    15,00
 08d 035x45x11.5  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-035       szt.     26,00    15,00
 08d 040x50x11   2UN Uszcz.pneunatyki NBR+PU*  K56-040       szt.     80,00    19,00
 08d 045x55x11.5  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+ PU   K56-045       szt.     47,00    20,00
 08d 050x60x11.5  2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU   K56-050       szt.     30,00    25,00
 08d 063x75x13   2UN Uszcz.pneumatyki NBR+PU  K56-063       szt.     0,00    20,00
 08e 008.00x011.60x2,8/3.5 Zgarniacz Z-U NBR    K53-008       szt.     0,00     5,00
 08e 009.50x015.00x3,7/4.6 Zgarniacz Z-U NBR    K53-009.5      szt.     0,00     5,00
 08e 012.00x018.00x4.1/4.8 Zgarniacz Z-U PU/NBR  K53-012       szt.     0,00     5,00
 08e 012.00x020.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU/NBR  K53-012/1      szt.     0,00     5,00
 08e 014.00x022.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-014       szt.     18,00     5,00
 08e 016.00x022.00x4.7/5.5 Zgarniacz Z-U PU/NBR   K53-016/1      szt.     0,00     5,00
 08e 016.00x024.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-016 PU      szt.     55,00     5,00
 08e 020.00x028.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U FPM    K53-020V       szt.     0,00    12,00
 08e 020.00x028.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-020       szt.     24,00     5,00
 08e 024.00x032.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-024       szt.     0,00     6,00
 08e 025.00x033.00x6.3/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-025 PU      szt.    221,00     8,00
 08e 025.00x035.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-025/1 PU     szt.     12,00     5,00
 08e 028.00x036.00x 7     Zgarniacz Z-U PU   PAUDIP        szt.     0,00    45,00
 08e 030.00x040.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-030 PU      szt.     20,00     7,00
 08e 032.00x042.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-032/1 PU     szt.     13,00     8,00
 08e 036.00x046.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-036 PU      szt.     16,00    10,00
 08e 040.00x050.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU*    K53-040 PU      szt.     13,00    10,00
 08e 050.00x060.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-050/1 PU     szt.     11,00    10,00
 08e 050.00x067.00x6.2/7.8 Zgarniacz Z-U PU    K53-050       szt.     0,00     8,00
 08e 057.00x074.00x10/11  Zgarniacz Z-U PU    K53-057       szt.     0,00     8,00
 08e 070.00x087.00x10/11  Zgarniacz Z-U PU    K53-070       szt.     0,00     8,00