Grupa: 40
Wymiar 1:    

Podajemy tylko ceny detaliczne brutto

 GR NAZWA                      SYMBOL        JM    STAN MAG  CENA BRUTTO
 40  6-10         Obejma zacisk.GEMI    P6          szt.     0,00     1,50
 40  8-12         Obejma zacisk.Euro9 W1  G321053       szt.    307,00     2,00
 40 10-16        Obejma zacisk.Euro W1   G321054       szt.    417,00     2,00
 40 12-20        Obejma zacisk.Euro W1   G321055       szt.    947,00     3,00
 40 16-28        Obejma zacisk.Euro W1*  G321057       szt.     0,00     2,00
 40 17-19=M5/18   Obejma GBS W1 mocna      G321295       szt.    307,00     4,00
 40 20-22=M5/18   Obejma GBS W1 mocna      G321296       szt.    371,00     4,00
 40 20-32        Obejma zacisk.Euro W1   G321058       szt.    411,00     2,00
 40 23-25=M5/18   Obejma GBS W1 mocna      G321297       szt.    337,00     4,00
 40 25-40        Obejma zacisk.Euro W1   G321059       szt.    825,00     2,00
 40 26-28=M5/18   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP4/1        szt.     0,00     6,00
 40 26-28=M5/18   Obejma GBS W1 ocynk.      G321298       szt.    954,00     5,00
 40 29-31=M6/20   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP5/1        szt.     0,00     6,00
 40 29-31=M6/20   Obejma GBS W1 ocynk.      G321299       szt.    963,00     5,00
 40 32-35=M6/20   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP6/1        szt.     0,00     6,00
 40 32-35=M6/20   Obejma GBS W1 ocynk.      G321300       szt.    958,00     5,00
 40 32-50        Obejma zacisk. Euro W1  G321060       szt.    841,00     2,00
 40 36-39=M6/20   Obejma Euro W1 moc.noierdz.  SUP7/1        szt.     0,00     6,00
 40 36-39=M6/20   Obejma GBS W1 ocynk.      G321301       szt.    937,00     5,00
 40 40-43=M6/20   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP8/1        szt.     0,00     6,00
 40 40-43=M6/20   Obejma GBS W1 ocynk.      G321302       szt.    325,00     5,00
 40 40-60        Obejma zacisk Euro W1   G321061       szt.    658,00     2,00
 40 44-47=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP9/1        szt.     0,00     7,00
 40 44-47=M7/22   Obejma GBS W1 ocynk.      G321303       szt.    564,00     5,00
 40 48-51=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP10/1       szt.     0,00     7,00
 40 48-51=M7/22   Obejma GBS W1 ocynk.      G321304       szt.    549,00     5,00
 40 50-70        Obejma zacisk. Euro W1  G321062       szt.    517,00     2,00
 40 50-70        Obejma zacisk.nierdz.W2  MAD321062      szt.     0,00     3,50
 40 52-55=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP11/1       szt.     0,00     8,00
 40 52-55=M7/22   Obejma GBS W1 ocynk.      G321305       szt.    470,00     5,00
 40 56-59=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP12/1       szt.     0,00     8,00
 40 56-59=M7/22   Obejma GBS W1 ocynk.      G321306       szt.    163,00     5,00
 40 59-63        Ob. ocynk nierdz.zamek  GBS- W2 59-63    szt.     0,00    12,20
 40 60-63=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP13/1       szt.     0,00     8,00
 40 60-63=M7/22   Obejma BGS W1 ocynk.      G321307       szt.    262,00     5,00
 40 60-80        Obejma zacisk.Euro9 W1  G321063       szt.    170,00     2,00
 40 64-67=M6/22   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP14/1       szt.     0,00     8,00
 40 64-67=M7/22   Obejma GBS W1 ocynk.      SU-321308      szt.    228,00     5,00
 40 68-73=M8/24   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP15/1       szt.     0,00     8,00
 40 68-73=M8/24   Obejma GBS W1 ocynk.      G321309       szt.    150,00     8,00
 40 70-90        Obejma zacisk.Euro W1   G321064       szt.    1032,00     3,00
 40 74-79=M8/24   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP16/1       szt.     0,00    12,00
 40 74-79=M8/24   Obejma GBS W1 ocynk.      G321310       szt.    160,00     8,00
 40 80-100       Obejma zacisk. Euro W1   G321065       szt.    203,00     2,00
 40 80-85=M8/24   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP17/1       szt.     0,00    12,00
 40 80-85=M8/24   Obejma GBS W1 ocynk.      G321311       szt.    171,00     8,00
 40 86-91=M8/24   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP18/1       szt.     0,00    12,00
 40 86-91=M8/24   Obejma GBS W1 ocynk.      G321312       szt.    177,00     8,00
 40 90- 110       Obejma zacisk. Euro W1   G321066       szt.    555,00     2,00
 40 92-97=M8/24   Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP19/1       szt.     0,00    12,00
 40 92-97=M8/24   Obejma GBS W1 ocynk.      G321313       szt.    196,00     8,00
 40 98-103=M8/24  Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP20/1       szt.     0,00    15,00
 40 98-103=M8/24  Obejma GBS W1 ocynk.      G321314       szt.    186,00     8,00
 40 100-120       Obejma zacisk. EURO W1   G321067       szt.    216,00     3,00
 40 104-112       Obejma Euro W1 DIN 3017 C1 104112        szt.     0,00     0,00
 40 104-112=M8/24 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP21/1       szt.     0,00    15,00
 40 104-112=M8/24 Obejma GBS W1 ocynk.       G321315       szt.    187,00     8,00
 40 105-121       Obejma zacisk. GEMI     P123         szt.     0,00     2,50
 40 110-130       Obejma zacisk. GEMI     G321068       szt.    513,00     3,00
 40 113-121=M8/24 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP22/1       szt.     0,00    15,00
 40 113-121=M8/24 Obejma GBS W1 ocynk.       G321316       szt.    181,00    10,00
 40 120-140       Obejma zacisk. GEMI     G321069       szt.    1009,00     3,00
 40 122-130=M8/24 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP23/1       szt.     0,00    15,00
 40 122-130=M8/24 Obejma GBS W1 ocynk.       G321317       szt.    186,00     8,00
 40 130-150       Obejma zacisk. GEMI     G321070       szt.    447,00     3,00
 40 131-139=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321318       szt.    200,00    12,00
 40 131-139=M8/24  Obejma Euro W1 moc.nierdz.   SUP24/1       szt.     0,00    20,00
 40 140-148=M10/26 Obejma Euro W1 moc,nierdz.    SUP25/1       szt.     0,00    20,00
 40 140-148=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321319       szt.    148,00    12,00
 40 140-160       Obejma zacisk. GEMI    P140160       szt.    207,00     3,00
 40 140-160/12     Obejma TORRO nierdz.W2    DOW14016012     szt.     0,00    35,06
 40 149-161=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP26/1       szt.     0,00    20,00
 40 149-161=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321320       szt.    146,00    12,00
 40 150-170       Obejma zacisk. Euro W1   G321072       szt.    249,00     3,00
 40 160-180x9     Obejma zacisk. GEMI     K1601        szt.     0,00     0,00
 40 162-174=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP27/1       szt.     0,00    20,00
 40 162-174=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321321       szt.     19,00    12,00
 40 170-190x9     Obejma zacisk. GEMI     K170         szt.     0,00     5,00
 40 175-187=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP28/1       szt.     0,00    25,00
 40 175-187=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321322       szt.     18,00    12,00
 40 180-200       Obejma zacisk. GEMI    K180         szt.     0,00     3,00
 40 188-200=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP29/1       szt.     0,00    25,00
 40 188-200=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321323       szt.     14,00    15,00
 40 190-210       Obejma zacisk. GEMI    K190         szt.     0,00     0,00
 40 201-213=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP30/1       szt.     0,00    25,00
 40 201-213=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321324       szt.     17,00    15,00
 40 210-230       Obejma zaciskowa GEMI   K210         szt.     1,00     6,00
 40 214-226=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP31/1       szt.     0,00    30,00
 40 214-226=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321325       szt.     11,00    15,00
 40 227-239= M10/26 Obejma SGB W1 mocna       G321326       szt.     41,00    10,00
 40 227-239=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP32/1       szt.     0,00    30,00
 40 240-252=M10/26 Obejma Euro W1 moc.nierdz.    SUP33/1       szt.     0,00    30,00
 40 240-252=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321327       szt.     18,00    15,00
 40 266-278=M10/26 Obejma GBS W1 ocynk.       G321329       szt.     20,00    15,00
 40 279-291=M10/26 Obejma Euro W1 mocna       G321330       szt.     0,00    25,00
 40 292-304=M10/26 Obejma Euro W1 mocna       G321331       szt.     0,00    25,00
 40 395-405=M10/26 Obejma GBS W1 mocna       G321332       szt.     0,00    40,00
 40a 12.7 x 16.5 x9.5 Zacisk Aluminium+PCV    ESS-NE8       szt.     0,00     0,00
 40a 12.7 x M10.3   Zacisk Aluminium+guma   ESPNW8        szt.     0,00     5,00
 40a 15.9 x 19.8 x9.5 Zacisk Aluminium+PCV    ESS-NE10       szt.     0,00     0,00
 40a 17.5 x 20.6 x12.7 Zacisk Aluminium+PCV    ESS-NE11       szt.     0,00     0,00
 40a 19.4 x12      Obejma zacisk. PCV 3/4"  G240407       szt.    1000,00     1,00
 40a 9.5 x 15 x9.5  Zacisk Aluminium+PCV     ESS-NE6       szt.     0,00     0,00
 40b 23.5x9.2     Obejma zacisk.       M15400048      szt.     0,00     8,00