Sznury oringowe

Sznur oringowy

 

 

Sznur oringowy rysunek techniczny

Opis:

  • Sznur oringowy jest uszczelnieniem elastycznym przeznaczonym do uszczelnienia statycznych lub ruchowych węzłów uszczelniających. Oferujemy sznury z litej gumy oraz z mikrogumy.

Materiały:

  • NBR
  • Silikon
  • FPM
  • EPDM
  • PU
  • Mikroguma (guma porowata)
  • lub do uzgodnienia

Tolerancja:

    • Klasa dokładności wykonania / tolerancja według DIN 7715 klasa E2
Średnica sznura d [mm] DIN 7715: E2 [+/- mm]
do 2,5 0,35
2,5 – 4,0 0,40
4,0 – 6,3 0,50
6,3 – 10,0 0,70
10,0 – 16,0 0,80
16,0 – 25,0 1,00
25,0 – 40,0 1,30

Nazwa JM Stan
magazynowy
Cena detaliczna
brutto
Zapytanie
26 1.00 FI Sznur oringowy 65Si mb 0 8.00
26 1.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 6127 5.00
26 1.20 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 2.00
26 1.50 Fi Sznur oringowy 70EPDM mb 193 4.00
26 1.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 1551 3.00
26 1.50 FI Sznur oringowy 70Si red mb 2314 5.00
26 1.50 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 0 20.00
26 1.60 Fi Sznur oringowy 70EPDM mb 50 5.00
26 1.60 FI Sznur oringowy 75FPM mb 12 18.00
26 1.60 FI Sznur oringowy 60Silikon mb 992 2.00
26 1.60 Fi Sznur oringowy 70NBR mb 187 3.00
26 1.60 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 0 17.99
26 1.78 FI Sznur oringowy 75FPM mb 271 12.00
26 1.80 FI Sznur oringowy 65NBR mb 1564 2.00
26 1.80 FI Sznur oringowy 70Silikon mb 1868 2.00
26 2.00 FI Sznur oringowy 60Si.transparent mb 0 3.00
26 2.00 Fi Sznur oringowy 70EPDM mb 90 4.00
26 2.00 FI Sznur oringowy 70FPM mb 87 15.00
26 2.00 FI Sznur oringowy 70NBR MB. 2670 3.00
26 2.00 FI Sznur oringowy 70Si red mb 555 3.00
26 2.20 FI Sznur oringowy 65Si red mb 3 8.00
26 2.40 FI Sznur oringowy 65Si transparent mb 0 3.00
26 2.40 FI Sznur oringowy 70NBR mb 327 3.00
26 2.40 FI Sznur oringowy 70Si red mb 375 5.00
26 2.40 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 10.10
26 2.50 FI Sznur mikroguma mb 0 -
26 2.50 FI Sznur oringowy 30Si white mb 0 -
26 2.50 Fi Sznur oringowy 70EPDM mb 0 3.00
26 2.50 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 282 10.00
26 2.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 572 5.00
26 2.50 FI Sznur oringowy 70Si red mb 2057 5.00
26 2.50 FI Sznur oringowy 65Si transparent * mb 132 3.00
26 2.60 FI Sznur oringowy 60Si red mb 150 6.00
26 2.62 FI Sznur oringowy 65NBR 3400 15 083 * mb 0 5.00
26 2.62 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 0 20.00
26 2.80 FI Sznur oringowy 65Si red mb 701 3.00
26 2.80 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 3.00
26 3.00 FI Sznur oringowy 50HNBR mb 0 -
26 3.00 FI Sznur oringowy 50Si red mb 0 3.00
26 3.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. mb 10 5.50
26 3.00 FI Sznur oringowy 65Si transp. mb 139 3.50
26 3.00 FI Sznur oringowy 65Silikon +250*C mb 0 5.00
26 3.00 Fi Sznur oringowy 70EPDM mb 50 3.00
26 3.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 1109 5.00
26 3.00 FI Sznur oringowy 70Si red mb 195 5.00
26 3.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 295 20.00
26 3.00 Fi Sznur oringowy 80EPDM mb 1063 3.00
26 3.00 Fi Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 0 5.00
26 3.00 FI Sznur oringowy Fluorosilikon mb 0 -
26 3.00 FI Sznur oringowy PTFE mb 0 125.00
26 3.00 FI Sznur oringowy PU niebieski mb 0 18.00
26 3.00 FI Sznur oringowy PU zielony mb 0 20.00
26 3.00 FI Sznur spieniony Si biały mb 0 12.00
26 3.20 FI Sznur oringowy 70NBR mb 658 3.00
26 3.20 FI Sznur oringowy 70Si red mb 417 4.00
26 3.20 FI Sznur oringowy 70Si transp. mb 11 3.00
26 3.50 Fi Sznur oringowy 65Si transp. spoż. mb 0 5.00
26 3.50 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 145 5.00
26 3.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 530 5.00
26 3.50 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 438 25.00
26 3.53 FI Sznur oringowy 70Si red mb 167 5.00
26 3.53 FI Sznur oringowy 70Si transparent mb 296 5.00
26 3.60 F i Sznur oringowy 65Sil transparent mb 0 -
26 3.60 F i Sznur oringowy 70NBR mb 0 3.00
26 3.70 F i Sznur oringowy 65Si transp. spoż. mb 16 15.00
26 3.80 F i Sznur oringowy 65Sil transparent mb 0 -
26 3.80 Fi Sznur oringowy 65Silikon red szt. 0 5.00
26 4.00 FI Sznur mikroguma EPDM kryty mb 100 3.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 30Silikon white mb 0 17.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 50Si black mb 0 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 60Silikon spoż. mb 0 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 156 4.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 65Si +360°C mb 0 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 65Si transparent mb 113 4.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 65Silikon spoż. mb 0 6.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 926 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 70Si red* mb 228 6.00
26 4.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 428 22.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 80Si mb 0 5.00
26 4.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 -
26 4.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma MB. 758 5.00
26 4.00 FI Sznur spieniony 20Si biały mb 0 40.39
26 4.50 FI Sznur mikroguma kryty EPDM mb 490 4.00
26 4.50 FI Sznur oringowy 60Silikon spoż. clear mb 0 4.00
26 4.50 FI Sznur oringowy 65Silikon red mb 0 10.00
26 4.50 FI Sznur oringowy 65Silikon red mb 218 7.00
26 4.50 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 380 4.00
26 4.50 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 445 35.00
26 4.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 353 4.00
26 4.70 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 4.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 40 60Silikon red mb 0 5.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 40Silikon transp. mb 0 11.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 60Si spoż. mb 0 6.50
26 5.00 FI Sznur oringowy 65Si transp. mb 0 8.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 65Silikon spoż.clear mb 0 10.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70CR mb 0 42.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 1007 10.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 413 5.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70NBR kalibrowany mb 0 15.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70Si red mb 91 5.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 70Silikon +315C mb 0 -
26 5.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 580 50.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 80PU mb 0 10.00
26 5.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 -
26 5.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 1964 3.00
26 5.00 FI Sznur oringowy olejo i benzynoodp. kg. 22 61.50
26 5.00 FI Sznur oringowy 65Sil transparent. mb 185 5.00
26 5.00 FI Sznur spieniony 20Silikon biały mb 0 -
26 5.20 FI Sznur oringowy 50NBR mb 0 20.00
26 5.33 FI Sznur oringowy 65FPM mb 140 30.00
26 5.33 FI Sznur oringowy 65NBR mb 324 5.00
26 5.33 FI Sznur oringowy 70Silikon mb 23 5.00
26 5.34 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 35.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 1.20
26 5.50 FI Sznur oringowy 65NBR mb 252 5.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 202 4.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 70Silikon +315 st.C mb 0 30.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 70Silikon FDA mb 0 15.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 75FPM mb 194 35.00
26 5.50 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 35.00
26 5.50 FI Sznur z mikrogumy z nakskórkiem EPDM mb 0 3.00
26 5.70 FI Sznur oringowy 65NBR mb 568 5.00
26 5.70 FI Sznur oringowy 65Silikon mb 108 10.00
26 5.70 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 124 5.00
26 5.70 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 26 50.00
26 5.70 Fi Sznur oringowy 80NBR mb 0 30.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 30Si transparent spoż MB. 0 7.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 40 60Silikon red mb 0 7.00
26 6.00 Fi Sznur oringowy 50EPDM mb 0 25.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 50Silikon HTV mb 0 -
26 6.00 Fi Sznur oringowy 65EPDM mb 383 4.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si blue mb 0 6.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si red +250*C mb 14 10.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si red +300*C mb 0 9.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si red* mb 167 7.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. mb 0 6.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. clear mb 0 6.03
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si transparent* MB. 300 6.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 65Si white mb 31 12.50
26 6.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 907 5.00
26 6.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 278 50.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 88PU pomarańczowy mb 0 -
26 6.00 FI Sznur oringowy 90PU niebieski mb 0 35.50
26 6.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 25.00
26 6.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 20.00
26 6.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 120 4.00
26 6.00 Fi Sznur oringowy FEP/SIL mb 0 151.00
26 6.00 FI Sznur oringowy NBR mikroguma mb 0 3.00
26 6.00 FI Sznur spieniony 20Silikon biały mb 0 -
26 6.20 FI Sznur oringowy EPDM mb 1 5.00
26 6.35 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 8.00
26 6.35 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 60.00
26 6.35 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 35.00
26 6.40 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 6.00
26 6.50 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 25 5.00
26 6.50 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 283 5.00
26 6.50 FI Sznur oringowy 65Si biały/trans. mb 0 12.00
26 6.50 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 192 45.00
26 6.50 FI Sznur oringowy 70Si red mb 207 10.00
26 6.50 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 -
26 6.90 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 5.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 50Silikon HTV mb 0 -
26 7.00 FI Sznur oringowy 55Silikon +315C mb 0 100.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 490 6.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 12 10.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65NBR spożywczy mb 0 11.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65Si red +300*C mb 0 10.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. clear mb 0 12.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65Si transparent mb 0 10.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 65Si white mb 0 6.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 70EPDM peroxide mb 0 15.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 455 5.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 70Si red mb 246 10.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 70Si red 250*C mb 200 30.00
26 7.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 249 60.00
26 7.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 -
26 7.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 92 5.00
26 7.20 FI Sznur oringowy 75FPM black mb 0 100.00
26 7.50 FI Sznur oringowy 65NBR mb 6 5.00
26 7.50 Fi Sznur oringowy 65Si red +250*C mb 0 15.00
26 7.50 FI Sznur oringowy 65Silikon spoż. mb 0 12.50
26 7.50 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 1000 5.00
26 7.50 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 126 55.00
26 7.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 6.00
26 8.00 FI Sznur mikroguma NBR mb 0 3.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 50Silikon HTV mb 0 -
26 8.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 849 8.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 65Si mb 0 12.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 260 10.00
26 8.00 Fi Sznur oringowy 65Si red +300*C szt. 0 10.46
26 8.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. mb 0 15.00
26 8.00 Fi Sznur oringowy 65Si transparent MB. 0 12.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 238 6.00
26 8.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 622 70.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 90PU pomarańcz. mb 0 32.00
26 8.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 102 45.00
26 8.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 63 5.00
26 8.00 FI Sznur oringowy EPDM mikorgum. z nask. mb 0 3.00
26 8.40 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 12 15.00
26 8.40 FI Sznur oringowy 70NBR mb 57 6.00
26 8.40 Fi Sznur oringowy 80FPM mb 0 90.00
26 8.50 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 80 5.00
26 8.50 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 0 -
26 8.50 FI Sznur oringowy 70Silikon mb 0 25.00
26 8.50 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 130.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 50EPDM mb 0 -
26 9.00 FI Sznur oringowy 60Si transp. mb 75 10.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 0 15.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 432 5.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 65Si +315C mb 0 20.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 256 15.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 280 5.00
26 9.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 100 70.00
26 9.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 -
26 9.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 0 5.00
26 9.00 FI Sznur oringowy Silikon spożywczy mb 0 11.50
26 9.50 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 8.00
26 9.50 FI Sznur oringowy 65NBR mb 60 6.00
26 9.50 FI Sznur oringowy 70 FPM mb 0 -
26 9.50 FI Sznur oringowy 80Silikon red MB. 0 18.00
26 10.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 403 5.00
26 10.00 FI Sznur mikroguma NBR mb 0 5.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 18Si black spoż. mb 0 -
26 10.00 FI Sznur oringowy 60Silikon white szt. 0 -
26 10.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 236 8.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 85 16.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. mb 0 20.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 65Si transp. MB. 0 20.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 70EPDM mb 469 8.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 70NBR kalibrowany mb 0 35.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 70SBR mb 0 8.00
26 10.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 126 120.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 90PU pomarańcz mb 0 45.00
26 10.00 FI Sznur oringowy 90PU zielony mb 0 60.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 60Si transp. mb 99 15.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 65EPDM * mb 0 10.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 106 8.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 0 20.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 65Silikon red mb 0 20.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 70CR mb 0 40.00
26 11.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 73 120.00
26 11.00 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 -
26 11.00 FI Sznur oringowy 90PU orange mb 0 -
26 11.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 0 22.00
26 12.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 0 6.00
26 12.00 FI Sznur mikroguma Neopren mb 0 20.00
26 12.00 Fi Sznur bawełna grafit mb 0 12.00
26 12.00 Fi Sznur oringowy 45 biały mb 0 45.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 50Si red mb 0 36.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 60Si FDA mb 0 -
26 12.00 Fi Sznur oringowy 65CR mb 0 -
26 12.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 46 30.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 0 20.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 773 10.00
26 12.00 Fi Sznur oringowy 65SBR mb 0 -
26 12.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 11 45.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 65Si spoż. mb 0 25.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 65Si transp. mb 147 25.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 65Si white mb 0 20.00
26 12.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 108 195.00
26 12.00 Fi Sznur oringowy 90NBR mb 0 12.00
26 12.00 FI Sznur oringowy 90PU pomarańczowy mb 0 80.00
26 12.00 Fi Sznur oringowy EPDM porowaty mb 130 8.00
26 12.00 FI Sznur z mikrogumy z nakskórkiem EPDM mb 0 5.00
26 13.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 30 8.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 30Silikon biały mb 0 -
26 13.00 FI Sznur oringowy 60Si transp mb 107 20.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 10.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 65CR mb 1 18.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 326 11.00
26 13.00 Fi Sznur oringowy 70FPM mb 27 125.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 70Silikon red mb 47 26.00
26 13.00 FI Sznur oringowy 90NBR mb 0 -
26 13.00 FI Sznur oringowy 90PU orange mb 0 -
26 14.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 0 10.00
26 14.00 FI Sznur oringowy 60Si red mb 0 25.00
26 14.00 Fi Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 20.00
26 14.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 102 16.00
26 14.00 FI Sznur oringowy 65Si transparentny mb 0 30.00
26 14.00 Fi Sznur oringowy 80FPM mb 22 240.00
26 14.00 FI Sznur oringowy Neopren MB. 0 63.96
26 15.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 0 12.00
26 15.00 FI Sznur oringowy 60 CR mb 100 15.00
26 15.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 25.00
26 15.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 41 20.00
26 15.00 FI Sznur oringowy 65Silikon spoż. mb 0 -
26 15.00 FI Sznur oringowy 70Silikon red mb 55 32.00
26 15.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 9 330.00
26 15.00 Fi Sznur oringowy PU pomarańcz mb 0 75.00
26 16.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 0 -
26 16.00 FI Sznur mikroguma NBR mb 0 35.00
26 16.00 FI Sznur 18ShA Si spieniony white mb 23 90.00
26 16.00 FI Sznur oringowy 60Si red mb 35 40.00
26 16.00 FI Sznur oringowy 60Si white mb 0 35.00
26 16.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 101 25.00
26 16.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 7 20.00
26 16.00 FI Sznur oringowy 75FPM mb 15 300.00
26 16.00 FI Sznur oringowy Neopren mb 0 15.00
26 16.50 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 25.00
26 16.60 FI Sznur oringowy 60Si red mb 0 -
26 17.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 30.00
26 17.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 26.00
26 17.00 FI Sznur oringowy 65Silikon mb 17 50.00
26 17.00 Fi Sznur oringowy 80FPM mb 41 300.00
26 17.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 0 7.00
26 17.60 FI Sznur oringowy 60Silikon red* mb 0 -
26 18.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 55 50.00
26 18.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 30.00
26 18.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 93 25.00
26 18.00 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 -
26 18.00 FI Sznur oringowy 80NBR mb 0 50.00
26 18.00 FI Sznur oringowy EPDM porowaty mb 0 20.00
26 19.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 0 35.00
26 19.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 46 30.00
26 19.00 FI Sznur oringowy 65Silikon red mb 31 45.00
26 19.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 14 700.00
26 19.00 FI Sznur oringowy EPDM mikroguma mb 0 10.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 60EPDM mb 0 43.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 60EPDM mikroguma mb 84 15.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 6 30.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 32 35.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 65Si red mb 0 60.00
26 20.00 FI Sznur oringowy 70Silikon transparent mb 0 -
26 20.00 Fi Sznur oringowy 75FPM mb 13 541.20
26 20.00 FI Sznur z mikrogumy z nakskórkiem EPDM mb 0 15.00
26 21.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 61.00
26 21.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 40.00
26 21.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 40.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 50EPDM mb 0 50.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 60CR mb 0 25.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 60Silikon mb 0 67.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 25.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 0 35.00
26 22.00 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 700.00
26 23.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 65.00
26 23.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 25.00
26 23.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 10 40.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 30EPDM mikroguma mb 0 27.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 30Silikon mb 0 85.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 50EPDM lita mb 0 40.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 60Silikon mb 0 75.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 50.00
26 24.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 50.00
26 25.00 FI Sznur oringowy 50EPDM mb 0 40.00
26 25.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 80.00
26 25.00 FI Sznur oringowy 65 NBR * mb 5 50.00
26 25.00 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 -
26 25.00 FI Sznur oringowy CR mb 0 45.00
26 25.00 Fi Sznur oringowy EPDM porowaty mb. 0 -
26 26.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 80.00
26 26.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 -
26 26.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 55.00
26 27.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 80.00
26 27.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 -
26 27.00 FI Sznur oringowy EPDM mb 0 -
26 28.00 FI Sznur oringowy FKM mb 0 -
26 28.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 -
26 28.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 50.00
26 28.00 FI Sznur oringowy 65NBR mb 0 60.00
26 28.00 FI Sznur oringowy NBR mikroguma mb 0 60.00
26 29.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 100.00
26 29.00 FI Sznur oringowy 65 EPDM mb 0 -
26 29.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 0 -
26 30.00 FI Sznur mikroguma EPDM mb 0 -
26 30.00 FI Sznur oringowy EPDM mb 0 60.00
26 30.00 FI Sznur oringowy 60CR/SBR mb 0 65.00
26 30.00 FI Sznur oringowy 60Silikon mb 0 250.00
26 30.00 FI Sznur oringowy 65 NBR mb 2 80.00
26 30.00 FI Sznur oringowy 75FPM mb 0 1,200.00
26 30.00 FI Sznur z mikrogumy z nakskórkiem EPDM mb 0 50.00
26 31.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 120.00
26 32.00 FI Sznur oringowy 60EPDM mb 0 75.00
26 32.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 85.00
26 32.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 200.00
26 33.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 135.00
26 34.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 140.00
26 35.00 FI Sznur oringowy 45Silikon transp. mb 0 150.00
26 35.00 FI Sznur oringowy 60Silikon mb 0 -
26 35.00 FI Sznur oringowy 60Silikon spoż. clear mb 0 300.00
26 35.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 90.00
26 35.00 FI Sznur oringowy 80SBR mb 0 85.00
26 37.00 FI Sznur oringowy NBR60 mb 0 69.00
26 38.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 95.00
26 39.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 95.00
26 40.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 200.00
26 40.00 FI Sznur oringowy 50EPDM mb 0 -
26 40.00 FI Sznur oringowy 60CR/SBR mb 0 105.00
26 40.00 FI Sznur oringowy 65EPDM mb 0 -
26 42.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 83.00
26 45.00 FI Sznur oringowy 45NBR mb 0 110.00
26 45.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 250.00
26 45.00 FI Sznur oringowy 60CR/SBR mb 0 125.00
26 46.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 96.00
26 50.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 310.00
26 50.00 FI Sznur oringowy 70NBR mb 0 220.00
26 50.00 FI Sznur oringowy EPDM mb 0 200.00
26 50.00 FI Sznur oringowy 60CR/SBR mb 0 150.00
26 55.00 FI Sznur oringowy 60Silikon red mb 0 370.00
26 60.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 246.68
26 65.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 171.00
26 70.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 195.00
26 75.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 221.00
26 80.00 FI Sznur oringowy 60NBR mb 0 -
26 96.00 FI Sznur oringowy 70NBR L=25cm +/ 2 mb 0 -

Zapytaj o:

Proszę podać ilość zapotrzebowania dla każdej pytanej pozycji

Produkt *Ilość

Uwagi

*Adres e-mail

Podaj prawidłowy email

Po przesłaniu zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin (w dni robocze)

Jak większość stron, także ta używa plików coockies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

* Pola wymagane