HNBR - kauczuk akrylonitrylowy uwodorniony

Odporność na media:

  • ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych,
  • tłuszcze roślinne i zwierzęce,
  • węglowodany alifatyczne,
  • paliwa dieslowskie,
  • ozon,
  • rozcieńczone kwasy i zasady,
  • kwaśne gazy.

Zakres temepratur -30°C ÷ +150°C


POBIERZ