Boxy

BOX C1
CALOWE

20 szt 2,9x1,78
20 szt 3,68x1,78
20 szt 4,48x1,78
20 szt 5,28x1,78
20 szt 6,07x1,78
20 szt 7,66x1,78
20 szt 9,25x1,78
13 szt 13,95x2,62
13 szt 12,31x2,62
13 szt 10,78x2,62
13 szt 9,19x2,62
13 szt 15,54x2,62
13 szt 17,13x2,62
13 szt 17,72x2,62
10 szt 19,64x3,53
10 szt 37,69x3,53
10 szt 36,10x3,53
10 szt 34,52x3,53
10 szt 32,92x3,53
10 szt 31,34x3,53
10 szt 29,75x3,53
10 szt 20,22x3,53
10 szt 21,82x3,53
10 szt 23,40x3,53
10 szt 24,99x3,53
10 szt 26,58x3,53
10 szt 27,17x3,53
7 szt 37,47x5,33
7 szt 40,65x5,33
7 szt 43,82x5,33


POBIERZ