NBR – kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy

Odporny na:

  • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan,
  • oleje mineralne i smary,
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC (mieszanki poliglikolu z wodą),
  • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych,
  • wodę do 60°C,
  • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.

POBIERZ