Typ UP


Opis:

  • Uszczelnianie węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym montowanych na tłoczysku. Uszczelka składa się z dwóch, nierozłącznych elementów tkaninowo-gumowych.

Materiały:

  • NBR+TK

Parametry pracy:

  • prędkość: ≤ 0,5 m/s
  • temperatura: -30°C ÷ +100°C
  • ciśnienie: ≤ 16,00 MPa

POBIERZ