Szczeliwo typ 455

Opis:

  • Sznury te są skręconą współosiowo wiązką przędz glinokrzemianowych.

Zastosowanie:

  • Sznury mają zastosowanie jako izolacja cieplna wszelkiego typu przewodów przesyłowych, instalacji cieplnych, maszyn i urządzeń. Stosuje się je również jako uszczelnienia statyczne wszelkiego typu komór, suszarek i pieców. Zasadniczo poleca się stosowanie sznura typ 456, natomiast tam gdzie niewskazane jest używanie metalu, polecamy sznur typ 455 bez zbrojenia.

Parametry pracy:

    Temperatura minimalna Maksymalna temperatura chwilowa Maksymalna temperatura pracy ciągłej
    statycznej dynamicznej
    -100°C +1200°C +1100°C +650°C

POBIERZ