Szczeliwo typ 6080

Opis:

  • Szczeliwo splatane z przędzy z czystego uwłóknionego PTFE bez dodatku jakichkolwiek wypełniaczy i środków smarnych.

Zastosowanie:

  • Zalecane do stosowania w pompach wirowych, pompach tłokowych oraz w armaturze przemysłowej w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym oraz w stacjach uzdatniania wody pitnej. Może być używane w instalacjach tlenowych. Odporne na działanie wody, pary wodnej, olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i alkaliów.

Parametry pracy:

  • 0-14 pH
  • Temperatura od -150°C do +280°C
    Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
    Ciśnienie p = 8 bar p = 60 bar p = 150 bar
    Prędkość v = 8 m/s v = 2 m/s v = 2 m/s

POBIERZ