Materiały używane do produkcji uszczelnień

NBR – kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy

Odporny na:

 • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan,
 • oleje mineralne i smary,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC (mieszanki poliglikolu z wodą),
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych,
 • wodę do 60°C,
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.

Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C

EPDM – kauczuk etylenowo – propylenowy

Odporny na:

 • gorąca woda,
 • para wodna, roztwory mydła i środki piorące,
 • środowisko utleniające,
 • kwasy,
 • zasady,
 • ketony,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Zakres temperaturowy:

 • od -45°C do +130°C (wulkanizacja siarkowa / sulfur cured)
 • od -55°C do +150°C (wulkanizacja nadtlenkowa / peroxide cured, dodatkowa opcja wykonania z FDA)

Si (MVQ/VMQ) – kauczuk silikonowy

Odporny na:

 • oleje i smary mineralne,
 • rozcieńczone roztwory soli,
 • alkohole,
 • wodę do +100°C,
 • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.

Zakres temperaturowy: od -60°C do +160°C

FKM/FPM – kauczuk fluorowy (viton)

Odporny na:

 • oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
 • oleje syntetyczne do silników lotniczych.

Zakres temperaturowy: od -20°C do +200°C

CR - kauczuk chloroprenowy

Odporność na media:

 • oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym,
 • oleje i smary silikonowe,
 • alkohole i glikole,
 • czynniki chłodzące (freon),
 • amoniak bezwodny,
 • roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady, wodę.

Zakres temepratur -45°C ÷ +100°C

HNBR - kauczuk akrylonitrylowy uwodorniony

Odporność na media:

 • ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych,
 • tłuszcze roślinne i zwierzęce,
 • węglowodany alifatyczne,
 • paliwa dieslowskie,
 • ozon,
 • rozcieńczone kwasy i zasady,
 • kwaśne gazy.

Zakres temepratur -30°C ÷ +150°C

FFKM – kauczuk perfluorowy

Charakterystyka:

Oringi wykonane z kauczuku perfluorowego wyróżniają się bardzo dobrą odpornością na agresywne media i wysoką temperaturę. FFKM znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie niezawodność systemu odgrywa szczególną rolę lub też koszty związane z wymianą uszczelnienia i przestojem będącym jej konsekwencją przewyższają jego cenę. Wyjątkowe właściwości uszczelek wykonanych z FFKM kwalifikują je do zastosowań w przemyśle petrochemicznym, lotniczym czy też w urządzeniach analityczno-pomiarowych.

Zakres temperaturowy:
    od -20°C do +270°C (dla standardowego wykonania)
    od -35°C do +315°C (dla specjalnego wykonania)

Oferujemy FFKM - evolast® w standardowych wymiarach calowych według AS 568 / BS 1806.

PTFE – teflon, policzterofluoroetylen

Charakterystyka:

 • jedna z największych odporności termicznych i chemicznych,
 • znakomite własności ślizgowe,
 • współczynnik tarcia jest bardzo niski porównując z innymi popularnymi materiałami,
 • tarcie statyczne i dynamiczne są prawie jednakowe,
 • elektrycznie izolujący,
 • odporność na starzenie atmosferyczne,
 • odporność na czynniki chemiczne lepsze niż u innych elastomerów i termoplastów,
 • odporność prawie na wszystkie media,
 • nieodporny jedynie na stopione metale alkaiczne tj.: sód, potas, fluor gazowy, fluorowodór.

Zakres temperaturowy: od -200°C do +260°C

FVMQ – kauczuk fluorosilikonowy

Charakterystyka:

W stosunku od wulkanizatów silnikowych wulkanizaty fluorosilikonowe posiadają lepsze właściwości fizyko-mechaniczne, większą odporność na rozdzieranie, mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu, są bardziej odporne na działanie materiałów pędnych, olejów syntetycznych i mineralnych oraz smarów. Elastomery fluorosilikonowe są odporne na czynniki atmosferyczne, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.

Zakres temperaturowy: od -60°C do +230°C

Jak większość stron, także ta używa plików coockies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

* Pola wymagane